Verzoek tot intrekking

Ter attentie van:

PIVIDAL CONSULTING SL (Boneandwhite)

Stad Lugo 18 Bajo, 15004, A Coruña, Spanje

info@boneandwhite.com

Hierbij deel ik u mede dat ik mijn verkoopcontract voor het volgende goed, gekocht via de website www.boneandwhite.com, herroep

Product identificatie:

Bestel-/contractnummer:

Ontvangen op datum:

Consumentenidentificatie:

Naam en achternaam

Volledig postadres

Datum van schrijven

Handtekening (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend of op papier wordt ondertekend en per e-mail wordt verzonden)

OPMERKING: Volg de instructies in de aankoopvoorwaarden in sectie 10