Webcontact

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bedrijfsnaam: PIVIDAL CONSULTING SL

Handelsnaam: Bone&White

CIF-nummer: B54471982

Hoofdkantoor: Ciudad de Lugo 18, 15004, A Coruña, Spanje

Telefoon: 981 307 608

E-mailadres voor contact: info@boneandwhite.com

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van de communicatie met u om te reageren op uw verzoeken om informatie en budgetten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van de bestaande relatie en zodra deze relatie eindigt, kunnen deze naar behoren “geblokkeerd” worden gehouden op basis van de verjaringstermijn voor mogelijke aansprakelijkheden die voortvloeien uit de verwerking van uw persoonlijke gegevens gedurende maximaal 3 jaar. .

Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uitvoering van precontractuele maatregelen (informatie en budgetten) op verzoek van de belanghebbende.

Bestaat er een verplichting om deze persoonsgegevens te verstrekken?

Noodzakelijke vereiste om contact met ons op te nemen.

Wat zijn de gevolgen als je dit niet doet?

mogelijkheid om u de gevraagde informatie te verstrekken.

Zullen wij uw persoonsgegevens overdragen?

Uw persoonlijke gegevens worden niet overgedragen, behalve op grond van een wettelijke verplichting.

Welke rechten heeft u als u ons uw persoonsgegevens verstrekt?

Recht op toegang : U heeft het recht om te weten of uw gegevens worden verwerkt en om die informatie schriftelijk te ontvangen via de gevraagde middelen.

Recht op rectificatie : U heeft het recht om rectificatie van uw gegevens te vragen als deze onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw gegevens, maar u moet er rekening mee houden dat het recht op verwijdering beperkt is wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens te bewaren of te blokkeren.

In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken om de beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval wij ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims, de bescherming van derden of om redenen van belangrijk openbaar belang. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. De verantwoordelijke persoon zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een (pre-)contract en op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd, heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, dat wil zeggen om deze te laten bezorgen naar u toe in een gestructureerd formaat, van algemeen gebruik en machinaal lezen, zelfs om ze naar een nieuwe verantwoordelijke persoon te sturen.

Elke belanghebbende partij kan een claim indienen bij de controleautoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming, vooral als zij geen voldoening hebben verkregen bij de uitoefening van hun rechten en de manier om contact met hen op te nemen zou zijn door te schrijven naar het Spaanse bureau voor gegevensbescherming. /Jorge Juan n.º 6, 28001 Madrid of via het elektronische hoofdkantoor op www.agpd.es

De modellen voor het aanvragen van de uitoefening van uw rechten vindt u in het gedeelte Privacybeleid/rechten van onze website. U kunt ze ook schriftelijk opvragen op het adres van de verantwoordelijke persoon en u kunt ze zelfs verkrijgen bij het elektronische hoofdkantoor van de Controleautoriteit. op www.agpd.es en moet worden verzonden naar het post- of elektronische adres van de verantwoordelijke persoon.